Västerviks Kommun Ventiler till pumphus och pumpkällare - Stegeholmsverket

Ventiler till pumphus och pumpkällare - Stegeholmsverket

Västervik Miljö & Energi AB, VÄSTERVIK

Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) uppför en ny ackumulator med en vätskevolym på ca 20 000 m3 i anslutning till Stegeholmsverket.

I samband med installationen, genomför Beställaren förändringar i den interna fjärrvärmekretsen på Stegeholmsverket.

Ändringarna innebär att befintliga fjärrvärmepumpar, byts ut mot två nya pumpgrupper.

Ombyggnationen medför även ny armatur och nya reglerventiler för temperaturreglering, vilket denna upphandling omfattar.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2023-09-01)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-08-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kalmar län

Diarie-/referensnummer

U-081-2023