Västerviks Kommun Utbildningsuppdrag i kursen Digitalisering inom tillverkningsindustrin

Utbildningsuppdrag i kursen Digitalisering inom tillverkningsindustrin

Västerviks kommun

Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling, Oskarshamns kommun (org.nr. 212000-0761), inbjuder leverantörer att lämna anbud i denna direktupphandling. De krav och villkor som gäller för direktupphandlingen framgår av bilaga, Inbjudan direktupphandling Digitalisering inom tillverkningsindustrin.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-07-04)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-06-14

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Kalmar län

Diarie-/referensnummer

PT22-01