Västerviks Kommun Utbildning i Ritningsläsning grund

Utbildning i Ritningsläsning grund

Oskarshamns kommun, Oskarshamn

Oskarshamns kommun/Nova inbjuder härmed till anbudsgivning i upphandlingen för utbildning i Ritningsläsning Grund för industriföretag i Kalmar län genom ESF-projektet Kompetenslyft Kalmar län.

Genom Kompetenslyft Kalmar län ska anställda i industrin erbjudas utbildning och kompetensutveckling så att både medarbetare och företag står rustade för en ny situation under och efter Covid-19. Projektet ska tillsammans med företagen identifiera vilka behov som finns av kompetensutvecklingsinsatser och vilka målgrupper i respektive företag.

Projektet omfattar hela Kalmar län och drivs av Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling, Campus Västervik, IUC Kalmar län, med stöd av Region Kalmar län och sträcker sig fram till februari 2023. Ett fokus på hela länet stärker den regionala samverkan även på lång sikt.

Välkomna med ert anbud!

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-09-01)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-08-11

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Kalmar län

Diarie-/referensnummer

RitningsläsnGrund220811