Västerviks Kommun Upphandling av konsult inom området mark och exploatering (MEX-konsult)

Upphandling av konsult inom området mark och exploatering (MEX-konsult)

Vimmerby kommun, VIMMERBY

Uppdragen omfattar att med stöd av mark- och exploateringsingenjör och/eller gatuchef självständigt handlägga olika typer av mark- och exploateringsfrågor t ex delta och företräda mark och exploatering i plan- och exploateringsprocessen, föra markförhandlingar, upprätta och träffa olika typer av avtal, ta fram, beställa och/eller analysera utredningar samt upprätta exploateringskalkyler och ekonomiska analyser.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-02-02)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-01-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kalmar län

Diarie-/referensnummer

U-195-2022