Västerviks Kommun Tvättservice för brukare med hemtjänst

Tvättservice för brukare med hemtjänst

Vimmerby kommun, Vimmerby

Socialförvaltningarna i Vimmerby och Hultsfred upphandlar tvättservice för brukare i eget boende i kommunerna, som har hemtjänst. Kommunerna medverkar som självständiga avtalsparter, fattar egna tilldelningsbeslut och tecknar egna avtal.

Takvolym för tjänsten är 8 Mkr.

Socialförvaltningarna i Vimmerby och Hultsfred upphandlar tvättservice för brukare i eget boende i kommunerna, som har hemtjänst. Kommunerna medverkar som självständiga avtalsparter, fattar egna tilldelningsbeslut och tecknar egna avtal.

Takvolym för tjänsten är 8 Mkr.

Inbjudan

Inköpscentralen i Västerviks kommun genomför en upphandling av tvättservice för brukare i eget boende i Vimmerby och Hultsfred, nedan kallad Beställaren, och inbjuder härmed anbudsgivare, nedan kallad leverantör, att lämna anbud helt i enlighet med detta förfrågningsunderlag.

Upphandlingen administreras av Inköpscentralen i Västerviks kommun.

Beskrivning av tjänsten

Uppdraget avser tvättjänst för brukare i eget hem. Individuella biståndsbeslut finns för dem som har tvättinsatser. Tid och insats varierar från någon gång per vecka till en gång per månad. Leverantören ska åta sig att utföra de insatser i fråga om tvätt som följer kommunens biståndsbeslut. Tvättinsatser ska planeras tillsammans med brukare/hemtjänstutförare.

Tjänsten innefattar hämtning av tvätt hos brukare, sortering, vattentvätt 40-90 grader, torkning, strykning, mangling samt leverera färdig tvätt tillbaka till brukare. Tvättråd ska följas. Tvättjänsten avser tvätt av kläder, sängkläder, täcken, kuddar, dukar, handdukar, gardiner, mindre badrumsmattor mm av varierande kvalitet och mängd. En normal tvättinsats motsvarar upp till 7 kg torr tvätt. Vid överstigande av 7 kg utgår ett pristillägg för varje tillkommande kg.Leverantören ska tillse att tvätt och efterbehandling utförs på ett sådant sätt att krav på god hygien upprätthålls, samtidigt som hänsyn måste tas till individuella önskemål och den enskildes integritet.Leverantören ska tillhandahålla numrerade tvättsäckar till brukaren vilka hämtas enligt planeringslista/överenskommelse. Vid leverans av ren tvätt lämnas samtidigt en ren säck till brukaren/hemtjänstpersonalen. Brukarens tvätt ska förvaras, hanteras och tvättas åtskilt, till exempel i separata tvättpåsar, tvättnät eller liknande. Separata tvättkorgar används för ren respektive smutsig tvätt. Rutiner för att säkerställa att tvättgodset hanteras åtskilt ska finnas dokumenterade.Leverantören ska tillhandahålla tvättmedel som är allergi- och miljöanpassat.System för hantering av smittad tvätt ska finnas dokumenterat och på begäran kunna redovisas för Beställaren.

Risktvätt (hantering och tvätt av textilier som är kraftigt förorenade av t ex blod, olika kroppsvätskor, avföring, kräkning och mediciner) ska förvaras, hanteras och tvättas åtskilt d v s olika brukares risktvätt ska inte blandas. Leverantören ska följa Socialstyrelsens hygienföreskrifter.Uppdragets omfattning kan förändras under avtalstiden på grund av förändrade behov.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-09-21)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-08-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kalmar län

Diarie-/referensnummer

U-092-2022