Västerviks Kommun Telefonparkeringstjänster

Telefonparkeringstjänster

Västerviks kommun, Västervik

Västerviks kommun inbjuder leverantörer att lämna anbud i enlighet med detta upphandlingsdokument.

Upphandlingen genomförs som öppet förfarande enligt LOU (2016:1145) Västerviks kommun avser att teckna ramavtal med tre (3) telefonparkeringsleverantörer för att hantera betalning av parkeringsavgift.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-05-31)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-05-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kalmar län

Diarie-/referensnummer

U-074-2022