Västerviks Kommun Tekniska konsulttjänster - Byggledning

Tekniska konsulttjänster - Byggledning

Oskarshamns kommun, OSKARSHAMN

Tekniska konsulttjänster inom byggledning.

AUA. 21 Översiktlig information om objektet

Oskarshamns kommun(Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud i enlighet med detta förfrågningsunderlag avseende Tekniska konsulttjänster - Byggledning i Oskarshamns kommunPlanerad avtalsstart är 2022-12-01

AUA. 22 Objektets läge

Oskarshamns kommun.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-11-07)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-10-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kalmar län

Diarie-/referensnummer

U-157-2022