Västerviks Kommun Tekniska konsulter - Ventilation

Tekniska konsulter - Ventilation

Oskarshamns kommun, OSKARSHAMN

Ventilationskonsulten skall på uppdrag av beställaren upprätta förslag till lösningar samt med text och ritningar vara beställaren behjälplig i framtagandet av beslutsunderlag.

Ventilationskonsulten skall kunna göra kalkylberäkningar på projekterad del samt upprätta kompletta handlingar för upphandling av entreprenadarbeten.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-12-07)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-11-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kalmar län

Diarie-/referensnummer

U-182-2022