Västerviks Kommun Tekniska konsulter - Konstruktion

Tekniska konsulter - Konstruktion

Oskarshamns kommun, OSKARSHAMN

Konsulten skall på uppdrag av beställaren kunna göra utredningar, utföra kontroller, besiktningar samt hållfasthetsberäkningar för löpande uppdrag och mindre projekt.

Konsulten skall kunna göra kalkylberäkningar på projekterad del samt upprätta kompletta handlingar för upphandling av entreprenadarbeten.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-12-07)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-11-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kalmar län

Diarie-/referensnummer

U-180-2022