Västerviks Kommun Tekniska konsulter - El-, tele och larmprojektör

Tekniska konsulter - El-, tele och larmprojektör

Oskarshamns kommun, OSKARSHAMN

Elkonsulten skall på uppdrag av beställaren upprätta förslag till lösningar, på olika typer av installations- och samförläggningsfrågor som berör el, tele, fiber och larm. Uppdragen kan vara mindre om - och tillbyggnader, nyproduktion, alternativa användningssätt av lokaler m.m. Även kostnadsuppskattningar i tidiga skeden kan förekomma.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-12-07)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-11-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kalmar län

Diarie-/referensnummer

U-179-2022