Västerviks Kommun Solcellsanläggning - Gamleby Värmeverk

Solcellsanläggning - Gamleby Värmeverk

Västervik Miljö & Energi AB, VÄSTERVIK

Entreprenaden omfattar installation av markförlagd solcellspark vid Gamleby fjärrvärmeverk till full funktions- och driftfärdig solcellsanläggning enligt i underlag givna villkor och förutsättningar.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-11-29)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-11-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kalmar län

Diarie-/referensnummer

U-141-2022