Västerviks Kommun Rivning m.m. Prästgårdshöjden 1 A-L

Rivning m.m. Prästgårdshöjden 1 A-L

Västerviks Bostads AB, VÄSTERVIK

Upphandlingen avser rivning samt håltagning och bilning inför stamrenovering i lägenheter.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-07-06)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-06-15

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Kalmar län

Diarie-/referensnummer

22/54