Västerviks Kommun Revisionstjänster Hultsfreds kommun

Revisionstjänster Hultsfreds kommun

Hultsfreds kommun, HULTSFRED

1.1 Inbjudan

Hultsfreds kommun och inbjuder härmed anbudsgivare, nedan kallad Leverantör, att lämna anbud helt i

enlighet med detta upphandlingsdokument.

Upphandlingen administreras av upphandlingsenheten i Västerviks kommun.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-11-15)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-10-14

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kalmar län

Diarie-/referensnummer

U-117-2022