Västerviks Kommun Reparations- och nyinstallationsarbete_VA-anläggningar

Reparations- och nyinstallationsarbete_VA-anläggningar

Oskarshamns kommun, OSKARSHAMN

Oskarshamns kommun genomför en upphandling av Reparations- och nyinstallationsarbete_VA-anläggningar och inbjuder anbudslämnare att lämna anbud helt i enlighet med detta upphandlingsdokument och tillhörande bilagor.

Upphandlingen gäller ett ramavtal för reparationsarbeten och nyinstallationer av rör samt maskinobjekt vid kommunens VA-anläggningar.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-07-14)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-06-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kalmar län

Diarie-/referensnummer

U-046-2023