Västerviks Kommun Rättsdatabas (inkl juridiska tjänster)

Rättsdatabas (inkl juridiska tjänster)

Vimmerby kommun, VIMMERBY

Denna webbaserade tjänst avser att underlätta det dagliga arbetet vad gäller aktuell rättsinformation i kommunala frågor. Tjänst kommer att användas av exempelvis chefer, jurister, upphandlare, handläggare med flera. Den webbaserade tjänsten ska även innefatta en rättsdatabas som ska vara ämnesindelad och omfatta de rättsområden som en kommun hanterar i rollen som myndighetsutövare.

En preliminär bedömning ger att tjänstens värde är cirka 300 000 kr/år

Takvolym för tjänsten är: 1 400 000 Mkr.

Anbudsinbjudan

Vimmerby kommun, nedan kallad Beställaren, genomför en upphandling av rättsdatabas och inbjuder härmed anbudsgivare, nedan kallad Leverantör, att lämna anbud helt i enlighet med detta förfrågningsunderlag.

Upphandlingen administreras av Upphandlingsenheten i Västerviks kommun.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-08-24)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-04-21

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kalmar län

Diarie-/referensnummer

U-185-2022