Västerviks Kommun Ramavtal underhåll av fjärrvärmenät

Ramavtal underhåll av fjärrvärmenät

Västervik Miljö & Energi AB, VÄSTERVIK

Upphandlingen avser ramavtal för underhåll av fjärrvärmenät.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-09-28)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-08-29

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kalmar län

Diarie-/referensnummer

U-038-2023