Västerviks Kommun Ramavtal snöröjning

Ramavtal snöröjning

Västerviks Bostads AB, VÄSTERVIK

Snöröjning på Västerviks Bostads ABs och TjustFastigheter ABs fastigheter inom Västerviks kommun.

Upphandlingen är uppdelad i flera geografiska områden och anbud kan lämnas på ett eller flera områden.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-10-06)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-09-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kalmar län

Diarie-/referensnummer

22/67