Västerviks Kommun Ramavtal Projektör EL,LARM & HISS

Ramavtal Projektör EL,LARM & HISS

Västerviks Bostads AB, VÄSTERVIK

Ramavtalet omfattar avrop av konsulttjänster i form av EL-, LARM- samt HISSprojektörer.

• EL (svagström, starkström, belysning, fastighetsautomation och solceller)

• LARM (inbrottslarm, brand-/utrymningslarm, telesystem, data, säkerhetssystem)

• HISS (hiss) ABK 09 gäller.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-10-13)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-09-20

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kalmar län

Diarie-/referensnummer

22/87