Västerviks Kommun Ramavtal maskinhyra m.m.

Ramavtal maskinhyra m.m.

Västerviks Bostads AB, VÄSTERVIK

Ramavtalet omfattar Beställarnas behov av att hyra liftar samt hyresmaskiner och verktyg m.m. inom det geografiska området Västerviks kommun.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-08-11)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-06-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kalmar län

Diarie-/referensnummer

22/55