Västerviks Kommun Ramavtal måleri

Ramavtal måleri

Västerviks Bostads AB, Västervik

Ramavtal måleri för målning inomhus och utomhus. AMA Hus 21 och ABT 06 gäller för upphandlingen.

Inomhusmålning utförs i enlighet med Referensytesystemet.

Upphandlingen är uppdelad i 4 olika avtal:

- VBAB/TFAB Norr

- VBAB/TFAB Söder

- VBAB/TFAB Tätort

- Västerviks kommun

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-12-19)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-11-28

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kalmar län

Diarie-/referensnummer

22/56