Västerviks Kommun Provisorisk anläggning i delskala för återinfiltration av råvatten projekt Edsåsen

Provisorisk anläggning i delskala för återinfiltration av råvatten projekt Edsåsen

Västervik Miljö & Energi AB, VÄSTERVIK

Provanläggning för återinfiltration av råvatten i delskala. utredning av ny vattentäkt i Västervik Kommun -Projekt Edsåsen 2580.

Inledning

Västervik Miljö & Energi AB (Beställaren) inbjuder anbudsgivare att lämna anbud avseende Provisorisk anläggning i delskala för återinfiltration av råvatten projekt Edsåsen.

Omfattning

Entreprenaden avser Provisorisk anläggning i delskala för återinfiltration av råvatten projekt Edsåsen.

Entreprenaden avser montage på betongplatta i tälthall se handling 2783-1 Ritning Hall, anslutningar till in och utgående ledningar samt spolavlopp bestämmes på startmöte i projektet.

Elinstallation och programmering av anläggning görs av beställaren.

Byggarbeten gjutning av bottenplatta mm ingår ej.

Serviceplattform ingår ej.

Frekvensare till spol/renvattenpumpar samt råvattenpump 1802 ingår ej.

All övrig utrustning som beskrivs i PM Edsåsen komponentförteckning och dimensionerad rördragning ingår förutom F1 och B1 avfuktare/värmefläkt -belysning kan utgå.För detaljerad uppgift av entreprenadens omfattning hänvisas till nedan handlingar och förfrågningsunderlaget i sin helhet. Observera dock att nedan handlingar är sekretessbelagda och kommer först efter att en sekretessförbindelse är signerad att distruberas via Tendsign.

InnehållsförteckningFör entreprenaden gäller AB 04, med de justeringar som framgår av detta underlag.PM EDSÅSEN, REVIDERAD UTFORMNING AV FÖRBEHANDLING dat. 2022-05-31

Edåsen Pilotanläggning dat. 2022-05-222783-1 Ritning Hall dat. 2014-03-03Rörmodell dat. 2022-05-22Maskinmodell dat. 2022-05-22

AB 04 (bifogas ej)

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-12-06)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-11-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kalmar län

Diarie-/referensnummer

U-113-2022