Västerviks Kommun Omklädningsrum Gamleby

Omklädningsrum Gamleby

Västerviks Bostads AB, VÄSTERVIK

Byggnation av nytt omklädningsrum vid Ernebergsfältet i Gamleby.

ABT 06

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-10-27)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-09-29

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kalmar län

Diarie-/referensnummer

21/73