Västerviks Kommun Markentreprenad Lucerna avloppsreningsverk

Markentreprenad Lucerna avloppsreningsverk

Västervik Miljö & Energi AB, VÄSTERVIK

Markentreprenad Lucerna avloppsreningsverk.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-09-26)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-09-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kalmar län

Diarie-/referensnummer

U-081-2022