Västerviks Kommun Lucerna avloppsreningsverk – Ombyggnation slamlager och rötkammare

Lucerna avloppsreningsverk – Ombyggnation slamlager och rötkammare

Västervik Miljö & Energi AB, VÄSTERVIK

Ombyggnation slamlager och rötkammare på Lucerna avloppsreningsverk.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-10-26)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-09-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kalmar län

Diarie-/referensnummer

U-107-2022