Västerviks Kommun LÅNGELID, utbyggnad av gång- och cykelbana

LÅNGELID, utbyggnad av gång- och cykelbana

Oskarshamns kommun, OSKARSHAMN

LÅNGELID, utbyggnad av gång- och cykelbana

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-06-01)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-05-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kalmar län

Diarie-/referensnummer

U-091-2022