Västerviks Kommun Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering

Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering

Högsby kommun, HÖGSBY

Socialförvaltningen i Högsby kommun upphandlar kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen. Med läkemedelshantering avses ordination, iordningställande, administrering, rekvisition och förvaring av läkemedel.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-09-05)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-08-25

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Kalmar län

Diarie-/referensnummer

O-009-2022