Västerviks Kommun Konsultstöd, kostnad per brukare

Konsultstöd, kostnad per brukare

Vimmerby kommun, VIMMERBY

Leverantören ska lämna ett anbud där de åtar sig att genomföra mätning av kostnad per brukare, för äldreomsorg, omsorg för personer med funktionsnedsättning, hälso- och sjukvård samt individ och familjeomsorg.

Materialet finns bland annat i kommunens olika databaser. Resultaten ska presenteras i en rapport med analyser och förslag till fortsatta åtgärder.

Takvolym för tjänsten är 1 400 000 kronor.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-02-13)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-01-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kalmar län

Diarie-/referensnummer

U-007-2023