Västerviks Kommun Konstnärlig gestaltning förskolan Kristineäng

Konstnärlig gestaltning förskolan Kristineäng

Oskarshamns kommun, OSKARSHAMN

Oskarshamns kommun, inbjuder yrkesamma konstnärer att lämna intresseanmälan gällande direktupphandling av konstnärlig gestaltning till Kristineängs förskola.

Upphandlingens syfte är att utifrån inkomna intresseanmälningar välja ut två konstnärer som ges skissuppdraget till den konstnärliga gestaltningen. Därefter kommer en konstnär väljas ut som får uppdraget att utföra den konstnärliga gestaltningen.

Vi hänvisar till beskrivning av uppdraget i detalj i bifogad PDF-fil.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-12-05)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-11-16

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Kalmar län

Diarie-/referensnummer

O-027-2022