Västerviks Kommun Jurist delegationsordning och granskning av beslut

Jurist delegationsordning och granskning av beslut

Västerviks kommun, Västervik

Västerviks kommun söker jurist för två uppdrag:

- översyn av delegationsordning

- granskning av biståndsbeslut enligt LVU

Inbjudan

Inköpscentralen i Västerviks kommun, nedan kallad Beställaren, genomför en direktupphandling av två juristuppdrag (översyn av delegationsordning och granskning av beslut enligt LVU) och inbjuder anbudsgivare, nedan kallad Leverantör, att lämna anbud helt i enlighet med detta förfrågningsunderlag.

Upphandlingen administreras av Inköpscentralen i Västerviks kommun.

Beskrivning av uppdraget

Denna tjänst innebär att bistå Västerviks kommun i två uppdrag:

- översyn av delegationsordning- granskning av beslut om framställning till Försäkringskassan om ändring av betalningsmottagare för allmänt barnbidrag när barn är placerade utom hemmet

Uppdragen kan, men behöver inte, utföras av samma jurist.

Uppdragen kan utföras på distans.

Uppdragsstart: maj.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-08-18)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-08-08

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Kalmar län

Diarie-/referensnummer

O-007-2022