Västerviks Kommun Interim enhetschef kontaktcenter och bibliotek

Interim enhetschef kontaktcenter och bibliotek

Vimmerby kommun, VIMMERBY

Interimt operativt ledarskap för Vimmerby kommuns

kontaktcenter och bibliotek. Ansvar för daglig organisation, bemanning och drift av dessa enheter, samt ansvar för att hantera personal, budget och arbetsmiljöfrågor.

Tid för uppdraget: så snart som möjligt efter 22-10-01 och cirka sex månader framöver. Uppdraget beräknas till 75-80 procent och ska utföras på plats i Vimmerby.

Inbjudan

Vimmerby kommun, nedan kallad Beställaren, genomför en direktupphandling av interim enhetschef för kontaktcenter och bibliotek och bjuder härmed anbudsgivare, nedan kallad Leverantör, att lämna anbud helt i enlighet med detta förfrågningsunderlag.

Upphandlingen administreras av Inköpscentralen i Västerviks kommun.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-09-12)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-09-01

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Kalmar län

Diarie-/referensnummer

O-014-2022