Västerviks Kommun Hämtning av hushållsavfall och latrin i Västerviks skärgård

Hämtning av hushållsavfall och latrin i Västerviks skärgård

Västervik Miljö & Energi AB, VÄSTERVIK

Hämtning av hushållsavfall och latrin i Västerviks skärgård enligt förutbestämt schema.

Norr

Hämtning av hushållsavfall och latrin i Västerviks skärgård

Mellan

Hämtning av hushållsavfall och latrin i Västerviks skärgård

Söder

Hämtning av hushållsavfall och latrin i Västerviks skärgård

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-11-30)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-11-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kalmar län

Diarie-/referensnummer

U-067-2022