Västerviks Kommun Glass med tillbehör

Glass med tillbehör

Västervik Resort AB, Västervik

Inköpscentralen, Västerviks kommun, inbjuder på uppdrag av Västervik Resort AB till att lämna anbud i upphandlingen som avser glass med tillbehör till resortområdets sju glasskiosker och caféer.

Takvolym för uppdraget är 3 200 000 SEK.

Inbjudan

Inköpscentralen, Västerviks kommun, inbjuder på uppdrag av Västervik Resort AB till att lämna anbud i upphandlingen som avser glass med tillbehör till resortområdets glasskiosker och caféer.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2023-03-03)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-02-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kalmar län

Diarie-/referensnummer

U-184-2022