Västerviks Kommun Generalkonsult som projektarkitekt

Generalkonsult som projektarkitekt

Mönsterås kommun, MÖNSTERÅS

Uppdraget avser att inventera fastighetsbeståndet i Mönsterås kommun, organisera, strukturera och skapa en fastighetsutvecklingsplan som bygger på den genomförda inventeringen. Inventeringen ska vara slutförd Q1-2023. Fastighetsutvecklingsplanen ska sedan omsättas i praktiken. Resultatet av uppdraget är att ta fram åtgärder och genomföra dessa så att energianvändningen därefter blir optimal i förhållande till investeringen och att de totala kostnaderna inte ökar för kommunen.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-06-09)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-05-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kalmar län

Diarie-/referensnummer

U-082-2022