Västerviks Kommun Försäkringsförmedlare

Försäkringsförmedlare

Västerviks kommun, Västervik

Upphandlingen avser uppdrag konsult som försäkringsförmedlare för Oskarshamns, Vimmerbys och Västerviks kommuner samt kommunernas bolag.

Uppdraget avser dels grundtjänster, som är det fasta tjänsteutbud som kommunerna behöver. Grundtjänsten upphandlas till fast pris för respektive kommun. Tjänstens värde är därmed cirka 1700000 kronor för en fyraårsperiod.

Uppdraget avser också tilläggstjänster.

Takpris för tjänsten är: 2 000 000 kronor

Anbudsinbjudan

Oskarshamns, Vimmerby och Västerviks kommuner inklusive kommunala bolag, nedan kallad Beställaren, genomför en upphandling av försäkringsförmedlare och inbjuder härmed anbudsgivare, nedan kallad Leverantör, att lämna anbud helt i enlighet med detta förfrågningsunderlag.

Upphandlingen administreras av Upphandlingsenheten i Västerviks kommun.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-01-16)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-12-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kalmar län

Diarie-/referensnummer

U-140-2022