Västerviks Kommun Företagshälsovård

Företagshälsovård

Mönsterås kommun, MÖNSTERÅS

Mönsterås kommun upphandlar företagshälsovård kommunen (och bolagen?) enligt de krav som finns i underlaget.

Takvolym för tjänsten är:

Inbjudan

Mönsterås kommun, nedan kallad Beställaren, genomför en upphandling av företagshälsovård och inbjuder härmed anbudsgivare, nedan kallad Leverantör, att lämna anbud helt i enlighet med detta förfrågningsunderlag.

Upphandlingen administreras av Upphandlingsenheten i Västerviks kommun.

Sista anbudsdag/ansökningsdag
Svarstiden utgått

(2022-09-22)

Förfarande

Ej angivet

Publicerad

2022-08-25

Dokumenttyp

Periodiskt meddelande

Leveransorter

Kalmar län

Diarie-/referensnummer

U-014-2022