Västerviks Kommun Företagshälsovård

Företagshälsovård

Högsby kommun, HÖGSBY

Högsby kommun upphandlar företagshälsovård för kommunen och för Bostadsbolaget HBAB enligt de krav som beskrivs i underlaget.

Takvolym för tjänsten är 3 Mkr.

Inbjudan

Högsby kommun och bostadsbolaget HBAB, nedan kallad Beställaren, genomför en upphandling av företagshälsovård och inbjuder härmed anbudsgivare, nedan kallad Leverantör, att lämna anbud helt i enlighet med detta förfrågningsunderlag.

Upphandlingen administreras av Upphandlingsenheten i Västerviks kommun.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-09-08)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-08-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kalmar län

Diarie-/referensnummer

U-015-2022