Västerviks Kommun Förberedande markarbeten ackumulatortank - Stegeholmsverket

Förberedande markarbeten ackumulatortank - Stegeholmsverket

Västervik Miljö & Energi AB, VÄSTERVIK

Markentreprenaden omfattar förberedande markarbeten för uppförande av ackumulatortank. Markentreprenaden innefattar bl.a. rivningsarbeten, avverkning, röjning, jordmånsavtagning, schakt, terrassering, överbyggnad, stängsel, ledningsarbeten och växtbädd.

Entreprenören ska innan anbudsgivning genom okulärbesiktning på plats, göra sig införstådd med objektets förutsättningar. Arbetsområdet framgår av underlagets situationsplan och APD-plan.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-08-26)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-07-27

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kalmar län

Diarie-/referensnummer

U-127-2022