Västerviks Kommun Flyttjänster och magasinering

Flyttjänster och magasinering

Västerviks kommun, Västervik

Syftet med upphandlingen är att genomföra en ramavtalsupphandling avseende flyttjänster och magasinering.

Flyttjänsterna avropas på följande sätt.

1. Vid flyttjänster som bedöms understiga 150 000 SEK per tillfälle avropas uppdraget enligt fastställd rangordning av Leverantörerna, där rang 1 avropas först.

2. Vid flyttjänster som bedöms överstiga 150 000 SEK per tillfälle avropas uppdraget genom förnyad konkurrensutsättning, där alla antagna Leverantörer erbjuds inkomma med avropssvar.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-06-26)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-05-28

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kalmar län

Diarie-/referensnummer

U-069-2023