Västerviks Kommun Fjärrvärmepumpar och internkretspumpar - Stegeholmsverket

Fjärrvärmepumpar och internkretspumpar - Stegeholmsverket

Västervik Miljö & Energi AB, VÄSTERVIK

VME AB uppför ny ackumulator i anslutning till Stegeholmsverket i Västervik. Förändringar i den interna fjärrvärmekretsen genomförs för anpassning av drift mot den nya ackumulatorn. Befintliga fjärrvärmepumpar byts ut mot 3 internkretspumpar. För distribution ut på nät installeras 3 nya nätpumpar. Dessutom installeras även 1 blandningspump för cirkulation av laddningsflöde till ackumulator.

I uppdraget ingår anskaffning av pumpar, visst installationsarbete, driftsättning, provdrift och utbildning.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-01-30)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-01-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kalmar län

Diarie-/referensnummer

U-187-2022