Västerviks Kommun Fastighetsmäklare

Fastighetsmäklare

Hultsfreds kommun, HULTSFRED

Hultsfreds kommun direktupphandlar fastighetsmäklare.

Tjänstens värde beräknas till cirka 100 000 kronor/år.

Inbjudan

Hultsfreds kommun, nedan kallad Beställaren, genomför en upphandling av fastighetsmäklare och inbjuder härmed anbudsgivare, nedan kallad Leverantör, att lämna anbud helt i enlighet med detta förfrågningsunderlag.

Upphandlingen administreras av Inköpscentralen i Västerviks kommun.

Allmänt

Denna tjänst innebär att marknadsföra, visa, sälja, sköta all kommunikation med kund/köpare, skriva förslag till avtal och stämma av med kommunen. Leverantören ska kunna sälja alla typer av objekt.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-11-24)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-11-04

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Kalmar län

Diarie-/referensnummer

O-029-2022