Västerviks Kommun Entreprenadupphandling av nyförläggning av dricksvattenledningar från Hjortens vattenverk

Entreprenadupphandling av nyförläggning av dricksvattenledningar från Hjortens vattenverk

Västervik Miljö & Energi AB, VÄSTERVIK

Entreprenaden omfattar förläggning av två huvudvattenledningar mellan Västerviks vattenverk och Västerviks tätort.

Sträckan är ca 4 km lång. Längs sträckan ska två vattenledningar 450PE förläggas. Entreprenaden omfattar också schakt och återfyllning för el-kablar inför kabelförläggning som utförs i sidoentreprenad av Västerviks Kraft Elnät AB.

Sista ansökningsdag
Ansökningstiden utgått

(2022-09-05)

Förfarande

Tvåstegsupphandling

Publicerad

2022-08-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kalmar län

Diarie-/referensnummer

U-031-2022