Västerviks Kommun Brandstation Ankarsrum - El

Brandstation Ankarsrum - El

Västerviks Bostads AB, VÄSTERVIK

Projektet avser om- och tillbyggnad av f.d. bank och post till ny brandstation.

AB 04 gäller.

Projektet handlas upp som en delad entreprenad, varav detta är en av delarna. Delarna i entreprenaden som berör bygg utförs av beställaren.

Dessa delar handlas upp i projektet:

- Rivning

- Mark

- Rör

- Luft

- El

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-09-12)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2022-08-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kalmar län

Diarie-/referensnummer

21/26