Västerviks Kommun Bårtransporter

Bårtransporter

Västerviks kommun, Västervik

Upphandlingen avser transporter av avlidna från äldreboenden till bårhus i enlighet med Socialförvaltningens lagstadgade skyldighet enligt Hälso- och Sjukvårdslagen.

Beställaren garanterar inte antalet uppdrag under den kommande avtalsperioden.

Anbudsinbjudan

Västerviks kommun, nedan kallad Beställaren, genomför en upphandling av bårtransporter och inbjuder härmed anbudsgivare, nedan kallad Leverantör, att lämna anbud helt i enlighet med detta förfrågningsunderlag.

Upphandlingen administreras av Upphandlingsenheten i Västerviks kommun.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-02-09)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-01-20

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kalmar län

Diarie-/referensnummer

U-188-2022