Västerviks Kommun Banktjänster

Banktjänster

Västerviks kommun, Västervik

Upphandlingen omfattar koncernkontosystem och andra finansiella tjänster för kommunens samlade behov av finansiella tjänster, dock ej Kommunens eventuella behov av långsiktiga krediter.

Takvolym för tjänsten är beräknad till 2 500 000 SEK.

Inbjudan

Västerviks kommun och kommunens bolag, nedan kallade beställare, genomför en upphandling av banktjänster och inbjuder härmed anbudsgivare, nedan kallad Leverantör, att lämna anbud helt i enlighet med detta förfrågningsunderlag.

Västerviks kommun ligger i norra Kalmar län och består bland annat av tätorterna Västervik, Gamlelby, Ankarsrum, Överum, Gunnebo och Loftahammar, I kommunen bor cirka 37 000 invånare, varav drygt 21 000 i centralorten. Västerviks kommun har cirka 3000 anställda.

Upphandlingen administreras av Upphandlingsenheten i Västerviks kommun.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2023-01-19)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-12-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kalmar län

Diarie-/referensnummer

U-149-2022