Västerviks Kommun Årlig översyn och säkerhetskontroll av fast och lös utrustning i gymnastiksalar och idrottshallar samt reparationsarbeten

Årlig översyn och säkerhetskontroll av fast och lös utrustning i gymnastiksalar och idrottshallar samt reparationsarbeten

Oskarshamns kommun, OSKARSHAMN

Uppdraget avser årlig översyn och säkerhetskontroll av fast och lös utrustning i gymnastiksalar, gymhallar och idrottshallar.

Uppdraget omfattar även de reparationsarbeten som kan tillkomma efter översynen.

Vid unika och större projekt kan separat upphandling komma att ske, t ex vid byte av kompletta bomsystem och inredningar.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-08-31)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-06-29

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kalmar län

Diarie-/referensnummer

U-078-2023