Västerviks Kommun Ackumulatortank Stegeholmsverket - Västervik

Ackumulatortank Stegeholmsverket - Västervik

Västerviks kommun, VÄSTERVIK

Denna förfrågan avser byggnation av en ny ackumulator vid Stegeholmsverket, som togs i drift 1983, i Västervik. Entreprenaden omfattar i huvudsak projektering, konstruktion, leverans, montage och driftsättning för en ny ackumulator med tillhörande utrustning såsom arbetsplattformar, trappor, servicehus, elpanna mm vid Stegeholmsverket. Den nya ackumulatorn placeras på fastigheten intill Stegeholmsverket. Detaljplanearbete pågår och planen väntas vinna laga kraft i september 2022.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-11-14)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-10-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kalmar län

Diarie-/referensnummer

U-153-2022