Västerviks Kommun Ackumulatortank samt fundament - Stegeholmsverket

Ackumulatortank samt fundament - Stegeholmsverket

Västervik Miljö & Energi AB, VÄSTERVIK

Denna förfrågan avser byggnation av en ny ackumulator vid Stegeholmsverket, som togs i drift 1983, i Västervik. Entreprenaden omfattar i huvudsak projektering, konstruktion, leverans, montage och driftsättning för en ny ackumulator med tillhörande utrustning såsom arbetsplattformar, trappor, servicehus, elpanna mm vid Stegeholmsverket.

Den nya ackumulatorn placeras på fastigheten intill Stegeholmsverket.

Detaljplanearbete pågår och planen väntas vinna laga kraft i september 2022.

Sista ansökningsdag
Ansökningstiden utgått

(2022-06-28)

Förfarande

Förhandlat förfarande med meddelande om upphandling

Publicerad

2022-06-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kalmar län

Diarie-/referensnummer

U-089-2022