Vårgårda kommuns upphandlingar Valfrihet i Hemtjänst

Valfrihet i Hemtjänst

Vårgårda kommun Vårgårda

Hemtjänst, service och omvårdnad med deligerad hälso- och sjukvård.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2010-10-01

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2009-000534