Vårgårda kommuns upphandlingar Slamhämtning vid reningsverk

Slamhämtning vid reningsverk

Vårgårda kommun, VÅRGÅRDA

Vårgårda kommun inbjuder er att lämna anbud på hämtning och omhändertagande av slam från avloppsreningsverket i Hjultorp, Vårgårda.

Entreprenaden avser avvattnat slam från kommunens avloppsreningsverk och omfattar hela kommunen. Vid en planerad nybyggnad av minireningsverk i Horla så kommer denna entreprenad att även omfatta avvattnat slam från det nybyggda reningsverket. En sådan nybyggnad är planerad till år 2021-2022.

Sista anbudsdag

Anbudet ska vara köparen tillhanda senast

2020-03-16 23:59

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-03-16)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-02-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2020-000029