Vårgårda kommuns upphandlingar Hantverkartjänster VVS

Hantverkartjänster VVS

Vårgårda kommun, VÅRGÅRDA

Ramavtalet omfattar entreprenader för service- och hantverkstjänster inom kategorin VVS-arbeten. Upphandlingens uppskattade värde per år är cirka

1 000 000kr.

Arbetsuppgifter som kommer att avropas gäller VVS-arbeten för service, reparationer, anpassningar, mindre byggarbeten, ombyggnader ochrenovering. Arbeten gäller system för vatten, avlopp och värme för byggnader.

Sista anbudsdag

Anbudet ska vara köparen tillhanda senast:

2019-11-25 23:59

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-11-25)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-10-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

19/15